Support

Vad är Apple Hälsa och vad får jag ut av det?

Från och med iOS 8 finns också Apples egna app, Hälsa, på din iPhone – en app som kan samla all hälsodata från dina sport- och hälsoappar! Det praktiska med det är att data från andra appar kan bli del av din Dagbok, och att datan från mySugrs appar också kan användas på annat håll. Smidigt, eller hur? Du bestämmer självklart själv vilken data som ska synkas.

 

Du ställer in detta i Inställningarna i mySugrs Dagbok, där kan du ställa in om det ska, och i sådana fall vad som ska synkas.

 

Om du aktiverar synkningen, så kommer data från och med den tidpunkten att synkas med Apple Hälsa, som du också kan lära dig mer om här.


För säkerhets skull har vi spärrat importen från många appar via Health. Det betyder att vi måste öppna upp för import från appar för att datan ska kunna användas i Dagboken, och det gör vi gärna så fort vi kontrollerat att all data visas som den ska efter en import. Hör bara av dig till oss, så ska vi se vad vi kan göra! Skicka ett meddelande till oss på support@mysugr.com, säg oss vilken app det är du vill integrera och vad du vill göra med datan.

 

 

.