Support

Vad är Basal och Bolus?

Kort sagt: insulin!

Bolus är ditt snabbverkande insulin. Det du sprutar när du äter eller korrigerar till exempel.
Basal är din bas. Det verkar över längre tid, det verkar långsamt.

Om du använder pump, har du bara en sorts insulin som sprutas in när du äter eller korrigerar (då det ska verka snabbt; bolus) och i små, små doser över en hel dag (det är basen; basal).

.