FAQs Dagbok

Hur funkar Påminnelsen?

Påminnelsen är den lilla klockan på en tidslinje som du ser på loggningsskärmen. Den är tänkt för att påminna dig om att göra något vid en viss tidpunkt efter ditt inlägg. Du kan använda den för att påminna dig om att testa blodsockret efter en måltid eller för att göra en injektion efter måltiden om ditt blodsocker är lågt... det är endast din fantasi som sätter gränserna!

 

Om du vill ställa in en påminnelse drar du bara klockan högst upp på skärmen längs tidslinjen tills den är på den tidpunkt då du vill bli påmind. Vid påminnelsetidpunkten ljuder larmet en gång och du får en notis. Tryck bara på den och ange ditt blodsocker, din injektion eller vad du nu har ställt in påminnelsen för!

Skicka en förfrågan