Support

Hur beräknar mySugr Dagboken mitt uppskattade hba1c?

Lätt som en plätt!

 

Din loggade data ligger till grunden för att skatta ditt HbA1c.
Du behöver inte räkna eller ens tänka på det. Vi fixar det! HbA1c, genomsnittliga värden samt genomsnittliga standardavvikelsen i mySugr Dagboken. Nice, eller hur?

 

Från och med nu kommer ditt skattade HbA1c visas upp till höger i grafen - förutsatt att du loggat tillräckligt många blodsockervärden. Men hur många behövs egentligen?

 

  • Ett ungefärligt genomsnitt på tre blodsockervärden/dag sju dagar i sträck. Missar du tre dagars loggande får du börja om från början.

 

Utan tillräckligt mycket data visas ditt uppskattade HbA1c inte. Fortsätt mata Dagboken med data och snart kommer du att se ditt uppskattade HbA1c. Ju mer data, desto mer sannolikt är ditt uppskattade HbA1c.
Men glöm inte: värdet är ett beräknat värde och kan skilja sig från resultat du får i labbet.

 

.