Support

Hur fungerar det uppskattade HbA1c-värdet?

Hur beräknar appen mitt uppskattade HbA1c-värde?


Först kontrollerar appen om du har loggat 21 blodsockervärden under de senaste 7 dagarna (inklusive den aktuella dagen). Om de kriterierna är uppfyllda, kontrollerar appen om du loggade värdena på minst 4 av de 7 dagarna. Det är viktigt eftersom du annars skulle kunna logga 21 värden under endast 1 dag och få en uppskattning som sannolikt avviker mycket från ett labbresultat.
Om de två kriterierna ovan är uppfyllda använder appen ditt blodsockermedelvärde, lägger in det i en formel och beräknar ditt uppskattade HbA1c-värde. Du behöver inte krångla med siffror och tal, appen fixar allt åt dig!

 

Vilka uppgifter tas med i beräkningen?


Det uppskattade HbA1c-värdet beräknas med hjälp av dina loggade blodsockervärden (inte CGM- eller sensordata). Om du har 21 loggade blodsockervärden på minst 4 av de senaste 7 dagarna (inklusive den aktuella dagen), då kan appen även ta hänsyn till data från de senaste 90 dagarna. Appen tittar tillbaka på dina tidigare data tills den upptäcker en “lucka“. En lucka i dina data innebär att det fanns mer än 2 dagar i rad där du inte loggade några blodsockervärden. Om en lucka upptäcks, tas det inte hänsyn till några ytterligare värden.

 

Varför visas inte mitt uppskattade HbA1c-värde?


Utan tillräckligt med data kan ingen uppskattning beräknas eller visas. Det är då som “Pågår“ visas. Om du trycker på fältet Uppskattat HbA1c på startskärmen visas en detaljerad förklaring med information om hur långt du redan har kommit. Fortsätt att logga blodsockervärden i dagboken och du kommer att få ditt uppskattade HbA1c-värde på nolltid.

Det kan hända att ditt HbA1c försvinner från en dag till en annan. Det beror på att appen alltid tittar tillbaka på de senaste 7 dagarna, inklusive den aktuella dagen, och kontrollerar om du har loggat 21 blodsockervärden på minst 4 av de 7 dagarna. Det kan hända att du uppfyllde kriterier igår, men inte längre idag. Bara fortsätt att logga så kommer uppskattningen tillbaka :)

 

Hur kan jag få uppskattningen att bli mer exakt?


HbA1c-värdet som visas i appen är en uppskattning. Det kan skilja sig från ditt labbresultat och ersätter inte det på något sätt. Men det finns saker du kan göra för att få uppskattningen att bli så exakt som möjligt. Som alltid ska du testa så ofta du kan. Ja, det är irriterande och ibland smärtande, men det hjälper dig att få en tydligare bild av ditt blodsocker. En annan sak du kan göra för att få en mer exakt uppskattning är att testa vid olika tidpunkter under dagen, till exempel på morgonen, vid lunch- och middagstid.

 

Varför förändras inte mitt HbA1c??


Värdet förändras inte för varje nytt blodsockervärde du anger i appen. Det kan vara så att dina värden är så stabila att ett nytt värde helt enkelt inte påverkar din uppskattning.

 

Vad betyder ikonens färgkodning?


Det finns tre olika områden för HbA1c-värdet. Om du har ett mycket bra uppskattat HbA1c-värde, alltså under eller lika med 6,5 % eller 47,5 mmol/mol, så visas HbA1c-ikonen i grönt. Om ditt uppskattade HbA1c-värde är medelbra, alltså mellan >6,5 % och 7,5 % eller >47,5 mmol/mol och 58,5 mmol/mol, så visas HbA1c-ikonen i orange. Och om ditt uppskattade HbA1c-värde vill göra dig uppmärksam på att din diabetesbehandling behöver lite mer kärlek och omsorg och värdet är över 7,5 % eller 58,5 mmol/mol, så visas HbA1c-ikonen i rött.

.