Support

Hur importerar jag CGM data till mySugr Dagboken?

  • Logga in i ditt mySugr konto från en dator: https://hello.mysugr.com 
  • Gå till "Importer" i sidomenyn 
  • Dra .csv/txt-filen från ditt CGM-program till uppladningsfältet. mySugr monstrerna kommer att tugga i sig datan och skicka den till ditt konto. De är supersnabba - ett ögonblick eller två - klart!

När detta är färdigt: starta mySugr Dagboken på din smartphone. Din CGM-data kommer att synas i grafen så fort synkningen är avslutad.
Dubbelklicka på grafen för att öppna ett fönster där du kan få CGM-datan att synas, alternativt gömmas, i din graf.

Importera Apple Health (enbart iOS):

  • Kontrollera att Apple Health är aktiverat i Dagbokens inställningar 
  • Kontrollera att du aktiverat delning av blodsockervärde i Apple Healths inställningar.
  • Öppna mySugr Dagboken och CGM-datan kommer att synas i grafen.

Information till Dexcom Share (och senare): Apple Health kommer att visa Sharers information om blodsocker med tre timmars fördröjning. Den kommer alltså inte visa information i realtid.

Dexcom information stöds inte av Android.

 

För nuvarande stöder vi Dexcom Share (och senare) på iOS, Frestyle Libre och Medtronic på både iOS och Android.

 

 

 

 

 

.