Support

Hur får jag fram information om mina data?

“Vilka personliga data är det som mySugr bearbetar egentligen?” Det är en så kallad bra fråga!

Och vi uppskattar att du frågar. Kontakta oss på support@mysugr.com om du vill veta mer om vilka data vi har fått från dig och vad som bearbetas.

.