FAQs Dagbok

Hur kan jag bäst infoga fett-proteinenheter (FPU) i mySugr app?

Fett-proteinenheten har hittills inte använts så ofta i diabetesbehandling eftersom de flesta tycker att det är för komplicerat att beräkna och dessutom saknar många den exakta informationen. Om du är en pro på att beräkna FPU rekommenderar vi att du lägger in den som en anteckning och nämner det för din läkare när han läser dina rapporter.

Skicka en förfrågan