FAQs Dagbok

Förstå PDF-rapporten


PDF-rapporterna kan kännas lite trixiga i början – så himla mycket siffror och rader och färger! Det är mycket att ta in på en gång. Vi vill hjälpa dig att förstå dina PDF-rapporter lite bättre! Så nu kör vi!

Första sidan:

Längst upp i rapporten finns en sida som ger dig en översikt över hela den valda rapportperioden – två veckor eller tre månader.

Först ser du datumen för rapporten – superbra för kontext!
Det finns också ett översiktsfält med lite information. Det här är vad du får veta:

 • Uppskattat HbA1c för veckan – eftersom ditt blodsocker kan ändras över tid kan ett uppskattat HbA1c för veckan hjälpa dig finslipa de veckor som känns lite ”off”. Om du gör gradvisa förändringar för att förbättra din kontroll, så kommer du också att kunna se framstegen! *Beräknas endast från manuellt tillagda eller importerade blodsockervärden
 • Genomsnittligt blodsocker (BG) för veckan
 • Standardavvikelse för veckan (hur mycket ditt blodsocker gått över eller under ditt blodsockermedelvärde – justeringsfaktorn)
 • Aktivitetstid för veckan
 • Procentandel hypo – antalet blodsockerloggar under ditt målområde
 • Procentandel hyper – antalet blodsockerloggar över ditt målområde

Om du behöver hjälp med att justera ditt målområde i appen för att matcha din läkares rekommendationer är du välkommen att höra av dig till oss på support@mysugr.com.

Översta fältet

Längs upp i rapporten finns ett fält med en massa information för hela veckan. (Det är en veckas data per sida.) Det här är vad du får veta:

 • Vilken vecka på året det är och datumen i den veckan.
 • Bolus-/basaldoskvot i enheter – detta kan hjälpa din läkare att upptäcka när dina insulindoser behöver justeras
 • Uppskattat HbA1c för veckan – eftersom ditt blodsocker kan ändras över tid kan ett uppskattat HbA1c för veckan hjälpa dig finslipa de veckor som känns lite ”off”. Om du gör gradvisa förändringar för att förbättra din kontroll, så kommer du också att kunna se framstegen! *Beräknas endast från manuellt tillagda eller importerade blodsockervärden
 • Genomsnittligt blodsocker (BG) för veckan
 • Standardavvikelse för veckan (hur mycket ditt blodsocker gått över eller under ditt blodsockermedelvärde – justeringsfaktorn)
 • Aktivitetstid för veckan
 • Procentandel hypo – antalet blodsockerloggar under ditt målområde
 • Procentandel hyper – antalet blodsockerloggar över ditt målområde

Okej, nu går vi till bilden!

Din rapport är uppdelad i en rad per dag, och timmarna på dagen visas i kolumner, liknande ett Excel-ark.

Till vänster ser du vad varje rad innehåller: Basaldos, Bolus, BG, kolhydrater och aktivitetstid.

Basaldoser: Om basaldoser för pumpanvändare har angetts i appen är de uppdelade längst upp på dagen för varje timme. Om du får behandling med penna är din basaldos (långtidsverkande) angiven vid den tidpunkt du tog och loggade dosen.

Bolusdoser (insulin som ges för mat eller korrigeringar) visas som nummer två på dagsraden.

Bg-värden (blodsocker) som angetts visas på tredje raden.

Kolhydrater som angetts visas på fjärde raden.

Aktivitetstiden som antingen angetts från Apple Hälsa eller loggats manuellt i appen visas på femte raden.

Till höger i dagsbilden visas summan av loggar för kolhydrater och insulin (samt uppdelade procentandelar för bolus vs basalinsulin), genomsnittligt blodsocker för dagen samt den totala aktivitetstiden.


Linjer i bilden:

I bilden finns också viktiga linjer som hjälper dig att koppla visuellt vad alla data uttrycker. Linjerna är grå, röda och lila.

Grå linjer kopplar ihop blodsockervärdena för att ge en visuell representation av hur dina blodsockernivåer ligger under dagen. Om du bara har angett blodsockeravläsningar manuellt kommer linjen bara att kopplas mellan varje logg. Om Dexcom-data har importerats via Apple Hälsa kommer CGM-data att visas som en grå streckad linje.

Om ditt blodsocker stiger över eller faller under ditt målområde för dagen kan du se ett rött skuggat område. Skuggningen ger en bild av tidsperioden som ligger över ditt målområde för dagen och hjälper dig hitta problemområden, speciellt om det inträffar samma tid varje dag.

Om ditt BG-värde visar en liten cirkel med en linje diagonalt igenom, så betyder det att detta är medelvärdet av två eller fler blodsockervärden som angavs under samma timme på dagen. Du ser siffrorna uppdelade i kommentarerna nedanför dagsbilden.

Om ditt BG- eller kolhydratvärde har en liten siffra uppe till höger (s.k. exponent) betyder det att du har lagt till en tagg (såsom mejeriprodukt, grönsaker, stärkelse etc.) eller kommentar (gurkmacka, mjölk) för att hjälpa dig med mer kontext till just den loggen.

Klart!

Flexa dina nya skills i rapportläsning inför din läkare eller diabetescoach vid ditt nästa besök! Och har du fler frågor, hör bara av dig till oss!

 

Skicka en förfrågan