FAQs Dagbok

Så här navigerar du i skärmarna för inställning av mySugr

 

När du laddat ned mySugr-appen och angett ditt användar-ID och lösenord kommer du att få svara på lite frågor. De här frågorna hjälper oss att ställa in appen åt dig, så att du kan starta direkt utan att behöva göra en djupdykning i alla inställningar.

Diabetestyp

Först frågar vi dig vilken typ av diabetesdiagnos du har fått. Om du inte är säker väljer du ”Annan” så länge och följer upp det med din diabetescoach eller läkare senare. 

Simplified_Settings_Screenshots_plus_phone_frames_-_type.PNG

 

Diabetesbehandling

Därefter får du frågan om du får någon insulinbehandling (insulinpump eller pennor) och/eller tabletter. Du måste välja ett alternativ på båda för att aktivera knappen ”Nästa”. Den här delen hjälper oss att anpassa den nya inmatningsskärmen till dina behov. Till exempel får användare av insulinpennor fler alternativ på loggskärmen, såsom långtidsverkande insulin, medan pumpanvändare kan logga sin basaldos i appens inställningar. 

Simplified_Settings_Screenshots_plus_phone_frames_-_therapy.PNG

Det gör ingenting om du inte använder vare sig insulin eller tabletter. Välj bara ”Tar inte insulin” och ”Tar inte tabletter” på den här skärmen för att komma till nästa.

Mätenheter

På nästa skärm frågar vi vilka mätenheter du använder. Den första enhetstypen gäller din mätare. Om din mätare rapporterar värden med 2 eller 3 siffror utan en decimal emellan (t.ex. 120), så läser din mätare värdet i mg/dL. Om din mätare rapporterar värden med 2 eller 3 siffror med en decimal emellan (t.ex. 5.6), så läser din mätare värdet i mmol/L.

Simplified_Settings_Screenshots_plus_phone_frames_-_units.PNG

För kolhydrater behöver du veta hur du räknar dina kolhydrater. De flesta använder gram, eller ”g”. En del personer med diabetes räknar dock med hjälp av ”ekvivalenter”, till exempel att 1 skiva bröd är 1 ekvivalentenhet. Om du inte är säker väljer du ”gram” så länge och följer upp det med din diabetescoach eller läkare senare.

 

Målområden

På följande skärm frågar vi dig om du har ett specifikt målområde. Om du redan har ett målområde för din blodsockernivå som föreslagits av din läkare så kan du ange det här. Du kan ha ett optimalt målområde och ett övre målområde. Till exempel kanske du vill att blodsockervärdet ska ligga mellan 80–120, men du anser det inte vara ”högt” eller ”lågt” förrän det är under 70 eller över 160. Det gör att appen kan flagga siffror som ligger mellan dessa värden (t.ex. 65 eller 150 i exemplet ovan) som orange, vilket betyder ”inte optimalt, men inte utanför målområdet”. 

Simplified_Settings_Screenshots_plus_phone_frames_-_target.PNG

 

Din mätare

På sista skärmen frågar vi dig vilken blodsockermätare du använder. Om din mätare inte finns med trycker du bara på ”Annan enhet” och sedan på bockmarkeringen för att avsluta. 

Simplified_Settings_Screenshots_plus_phone_frames_-_meter.PNG

 

Klart!

Du leds nu vidare till ditt alldeles nya konto hos oss! Kolla runt lite bland de olika inställningarna i menyn för att bekanta dig med appen.

 

Om du får feeling kan du anpassa din nya loggskärm efter vad just du behöver logga varje dag. Så här gör du: https://support.mysugr.com/hc/en-us/articles/360001211509-Customize-Your-Logbook- 

Skicka en förfrågan