FAQ pumpstyrning

Hur kan jag använda pumpstyrningen?

 

Kan jag se, ändra och skapa en basaldosprofil i mySugr pumpstyrning?

Nej, för närvarande kan du endast göra detta på din pump.


Kan jag tillföra förlängda och uppdelade förlängda bolusar via mySugr pumpstyrning?

Inte ännu. Men du kan visa förloppet för tillförsel av förlängda och uppdelade förlängda bolusar, och även avbryta dem.


Vilken typ av upplåsningsmekanism krävs för att godkänna bolustillförsel i mySugr pumpstyrning?

Vi rekommenderar fingeravtryck. Men det fungerar även med en annan biometrisk mekanism, PIN-kod, mönster eller lösenord. Enbart svepningsfunktionen är inte tillräckligt säkert.

Skicka en förfrågan