FAQ Bolus Kalkylatorn

Jag hittar inte Bolusräknaren.

 

Jag hittar inte Bolusräknaren i appen.

Om bolusräknaren är aktiverad i dina inställningar:

  • Tryck på ”+”-ikonen i nedre högra hörnet i Android eller högst upp på skärmen i iOS. Ange sedan värden för ”Blodsocker” och ”Kolhydrater” och tryck på ”Beräkna”.
  • VIKTIGT: Du kan lägga till och ta bort fält på din inmatningsskärm med hjälp av knappen ”Anpassa ikoner” i mySugr Dagboken.

 

manuals_005_CustomizeCells.png

 

  • Tryck på ögonikonen för att visa/dölja fält. Observera att den här funktionen kan påverka vad som visas på din dagboksinläggsskärm. Om ”Insulin (mat)” och ”Insulin (korrigering)” är dolda kommer även mySugr Bolusräknaren att vara dold. Anmärkning: ”Insulin (mat)” och ”Insulin (korrigering)” är grupperade tillsammans och kan inte flyttas separat.

 

manuals_006_HideCells.png

 

Om bolusräknaren inte är aktiverad i dina inställningar:

 

  • Om bolusräknaren inte är aktiverad, tryck på ”Mer” i nedre högra hörnet. Välj sedan ”Bolusräknarinställningar” och se till att reglaget är i läget ”på” (reglaget ska vara grönt).

  • När bolusräknaren är aktiverad, fyller du i dina inställningar, om du inte redan har gjort det. Om du behöver hjälp med vilka inställningar som behövs för din behandling ska du rådgöra med hälso- och sjukvårdspersonalen.

 

Är bolusräknaren tillgänglig i mitt land?

 

För närvarande är bolusräknaren tillgänglig för både iOS och Android i följande länder:


🇦🇷 Argentina, 🇦🇺 Australien, 🇧🇪 Belgien, 🇧🇷 Brasilien, 🇻🇬 Brittiska Jungfruöarna, 🇩🇰 Danmark, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 Frankrike, 🇮🇪 Irland, 🇮🇲 Isle of Man, 🇮🇹 Italien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇳🇱 Nederländerna, 🇳🇴 Norge, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slovakien, 🇸🇮 Slovenien, 🇪🇸 Spanien, 🇬🇧 Storbritannien, 🇸🇪 Sverige, 🇿🇦 Sydafrika, 🇨🇿 Tjeckien, 🇩🇪 Tyskland, 🇦🇹 Österrike

 

Finns det några inkompatibla enheter som inaktiverar bolusräknaren?

 

Från och med introduktionen av NovoPen under 2021 och Lilly Tempo Smart Button under 2022 kommer mySugr Bolusräknaren inte att vara tillgänglig för mySugr användare med en ansluten NovoPen eller Lilly Tempo Smart Button. Vi arbetar på att kunna göra mySugr Bolusräknaren kompatibel för användare av smarta insulinpennor.

Skicka en förfrågan