FAQ Bolus Kalkylatorn

Jag hittar inte Bolusräknaren.

 

Jag hittar inte Bolusräknaren i appen.

  • Tryck på ”+”-ikonen i det nedre högra hörnet. Ange sedan värden för ”Blodsocker” och ”Kolhyd” och tryck på ”Beräkna”.
  • Du kan även öppna sidofältet och gå till ”Profil & Inställningar”. Tryck först på ”Inställningar” och sedan på ”Bolusräknarinställningar”.

 

manuals_005_CustomizeCells.png

 

  • VIKTIGT: Du kan lägga till och ta bort fält på din inmatningsskärm med hjälp av knappen ”Anpassa ikoner” i mySugr Dagboken.

 

manuals_006_HideCells.png

 

  • Tryck på ögonikonen för att visa/dölja fält. Observera att den här funktionen kan påverka vad som visas på din dagboksinläggskärm. Om ”Insulin (mat)” och ”Insulin (korrigering)” är dolda kommer även mySugr Bolusräknaren att vara dold. Observera: ”Insulin (mat)” och ”Insulin (korrigering)” är grupperade tillsammans och kan inte flyttas separat.

 

 

Är Bolusräknaren tillgänglig i mitt land?

För närvarande är Bolusräknaren tillgänglig för både iOS och Android i följande länder:


Argentina, Australien, Belgien, Brittiska Jungfruöarna, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Isle Of Man, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Schewiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland

 

 

Finns det några inkompatibla enheter som inaktiverar Bolusräknaren?

Från och med introduktionen av NovoPen under 2021 kommer mySugr Bolusräknaren inte att vara tillgänglig för mySugr-användare med en ansluten NovoPen. Vi arbetar med att kunna göra mySugr Bolusräknaren kompatibel med smarta insulinpennor i framtiden.

Skicka en förfrågan