FAQ Bolus Kalkylatorn

Hur fungerar Bolusräknaren?

 

Vad är måltidsökning?

Efter en måltid ökar blodsockernivåerna vanligen påtagligt, även för personer utan diabetes. Din blodsockernivå är vanligen (dock lite beroende på typen av måltid) maximalt hög ungefär en timme efter en måltid, och återgår sedan till den ursprungliga nivån efter en till två timmar. Det här är en normal process som mySugr Bolusräknaren tar med i beräkningen med hjälp av begreppet ”måltidsökning”.

 

Bolus_Calculator_graph_nathan_march2021_-bGLine.png

 

Den prickade linjen visar hur din blodsockernivå kan förändras efter en kolhydratbolus. mySugr Bolusräknaren tolererar en ökad blodsockernivå inom området för måltidsökning (grönt) utan att en extra korrigeringsbolus beräknas. När du anger en kolhydratmängd så läggs det inställda värdet för ”måltidsökning” till i blodsockermålvärdet. Hur länge måltidsökningen pågår (bredden på det gröna området) bestäms av inställningarna för ”fördröjningstid” och ”verkningstid”.

 

 

Vid beräkning av det tillåtna aktuella blodsockervärdet tas följande faktorer med:

  • Den övre gränsen i ditt målområde för det aktuella tidsblocket
  • Blodsockervärden som tolererades som en måltidsökning och som har en kolhydratbolus som fortfarande är aktiv (verkningstid)
  • Den förväntade minskningen av din blodsockernivå genom effekten av insulin under verkningstiden (minskningen mellan slutet av fördröjningstiden och slutet av verkningstiden)
  • Avvikelser utanför målvärdet som har haft en korrigeringsbolus som fortfarande är aktiv (verkningstid)

 

Vad är fördröjningstid?

Fördröjningstiden är tiden innan insulinet börjar sänka blodsockernivåerna. Efter fördröjningstiden ska din blodsockernivå börja minska genom insulinet, och i slutet av verkningstiden ska den återgå till målnivån. Fördröjningstiden måste vara minst 45 minuter och det maximala värdet kommer att begränsas av den valda verkningstiden. Rådgör med sjukvårdspersonalen om vilken fördröjningstid som är lämplig för dig.

 


Vad är insulinkorrigeringsfaktor?

Insulinkorrigeringsfaktorn används av mySugr Bolusräknaren för att beräkna mängden insulin som du behöver för att korrigera höga blodsockervärden och få tillbaka dem till ditt målvärde.

 

Därför behöver Bolusräknaren veta hur mycket ditt blodsocker kommer att sänkas av 1 enhet insulin. Du kan även här ha olika faktorer vid olika tidpunkter på dagen som du kan ställa in efter behov.

 

Kom ihåg att rådfråga din läkare om du är osäker på något. Då får du hjälp med att ta reda på var du kan finjustera dina inställningar. Faktum är att det är enkelt att testa din korrigeringsfaktor samtidigt som du testar tiden då insulinet är aktivt, enligt beskrivningen ovan.

 

För att kunna göra det måste du ta reda på hur mycket en enhet insulin sänker din blodsockernivå (insulinkorrigeringsfaktor), samt hur lång tid det tar för den enheten att sluta vara verksam i din kropp (tiden då insulinet är aktivt).

 

Som tidigare nämnts är det klokt att upprepa den här undersökningen några gånger för att få en exakt avläsning av statusen. Det är även viktigt att säkerställa att det inte finns något gammalt insulin som stör undersökningen. Och igen: Kontrollera resultaten med din läkare för säkerhets skull.

 

 

Vad är kolhydrat-/insulinkvot?

Kolhydrat-/insulinkvoten används av Bolusräknaren för att beräkna mängden insulin som du behöver injicera för din måltid. Därför behöver Bolusräknaren känna till mängden kolhydrater i din måltid för att kunna ge dig en exakt insulinrekommendation.

 

Är du fast i ett visst tankemönster när det gäller insulin i samband med måltider? Kanske ”Det här är en macka med fyra enheter” och ”jag behöver minst tio enheter för den här middagen” låter bekant?

 

Så här är det: Vi behöver börja från andra hållet för att få reda på en viktig del i ekvationen.

 

Om du räknar kolhydrater per gram så måste vi veta vilken effekt en enhet insulin har. Med andra ord, hur många gram kolhydrater kan du äta för en enhet insulin? Om du räknar kolhydrater per ekvivalenter kommer mySugr Bolusräknaren att fråga dig hur många enheter insulin du tar för en ekvivalent.

 

Om du till exempel räknar 15 gram kolhydrater som en ekvivalent (konfigureras i inställningarna) och ska injicera en enhet insulin för det, så är din kolhydrat-/insulinkvot lika med 1.

 

Om du inte vet vilken din kolhydrat-/insulinkvot är ska du fråga din läkare. Då får du hjälp med att hitta en bra startpunkt, och sedan kan du prova dig fram för att finjustera inställningarna.

 

Du kan ha olika kvoter vid olika tidpunkter på dagen som du kan ställa in efter behov.

Skicka en förfrågan