FAQs Dagbok

Hur ändrar jag min diabetestyp eller mitt diagnosår?

 

Din diagnos kanske har ändrats på grund av nya laboratorieupptäckter som din läkare gjort, till exempel har vissa personer med Typ 2 upptäckts ha LADA. Att hålla den här delen uppdaterad hjälper våra coacher i Bundle att veta hur de ska coacha dig på bästa sätt i frågor du undrar över.

 
Det är jätteenkelt att uppdatera diagnosändringen i appen tillsammans med diagnosåret. Så här gör du:

 

iOS:

Öppna mySugr-appen och tryck på Mer längst ned till höger på skärmen. 

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.37.12_PM.png

Tryck på Profil & Inställningar längst upp 

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.42.54_PM.png

Tryck på delen längst upp (heter antingen ”Om mig” eller ditt namn; ditt namn visas om du inte ändrat i den här delen förut)

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.43.15_PM.png

Här kan du ändra din personliga information: Ditt namn, ditt diabetesmonsters namn och information om din behandling.

 

Under ”Grundläggande info om din terapi” ser du Diabetes typ, Kön, Födelsedatum och År av diagnos. Du trycker på ”Diabetes typ” 

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.38.33_PM.png

Här kan du bara trycka på rätt diabetestyp för dig, och voila! Nu kan din coach se din uppdaterade information.

Android:

Öppna mySugr-appen och tryck på de 3 linjerna i övre vänstra hörnet (”hamburgaren”)


Tryck på Profil & Inställningar 

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.51.15_PM.png

Tryck på Insulinbehandling


Tryck på översta raden där det står ”Diabetes typ” 

Screen_Shot_2021-06-09_at_6.52.43_PM.png

Här kan du ändra ditt tidigare val så att informationen är rätt uppdaterad.


När du är där kan du om du vill uppdatera din övriga personliga information såsom år av diagnos, insulinbehandling etc. Ju mer information du kan ge din coach desto bättre kan hen hjälpa dig att tämja diabetesmonstret!

Skicka en förfrågan