FAQ สมุดบันทึก

mySugr PRO คืออะไร

 

mySugr PRO มีแอปและบริการทั้งหมดพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น โดย mySugr PRO จะเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้แอปสมุดบันทึกได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังจะช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นมืออาชีพตัวจริงในภารกิจปราบเจ้ามอนสเตอร์เบาหวานให้อยู่หมัดอีกด้วย

นี่คือภาพรวมเกี่ยวกับ mySugr PRO

ส่งคำร้องขอ