FAQ ทั่วไป

ข้อมูลของฉันปลอดภัยหรือไม่

 

แน่นอน

สมุดบันทึกเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ขึ้นทะเบียน และพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน ISO 13485 นอกจากนั้นยังได้รับเครื่องหมาย CE และขึ้นทะเบียน FDA แล้ว สมุดบันทึกจึงเป็นไปตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยสูงสุด เราปฏิบัติตามกฎหมาย HIPAA และข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลตามกฎดังกล่าว

เรายังมีแม้กระทั่งผู้คุ้มกันติดอาวุธอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องจริง

ส่งคำร้องขอ