Support

Verilerim içe aktarım uygulaması ve günlük uygulaması arasında senkronize olacak mı?

Tabii ki, hem de göz açıp kapayıncaya kadar.

Günlüğü kullandığında, içe aktarılan kan şekeri değerleri otomatik olarak senkronize edilecek.

.